Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-033
Дата на създаване: 16.11.2018
Наименование: Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2018 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0070

 

Обявление за поръчка – комунални услуги: 2018/S 224-513481

Решение и обявление
Размер на файла: 162.84 KB, Качен на: 19.11.2018
Размер на файла: 455.65 KB, Качен на: 19.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 4.27 MB, Качен на: 21.11.2018
Размер на файла: 119.97 KB, Качен на: 21.11.2018
Размер на файла: 799.56 KB, Качен на: 21.11.2018
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 21.11.2018
Размер на файла: 89.92 KB, Качен на: 21.11.2018
Размер на файла: 2.04 MB, Качен на: 21.11.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 275.64 KB, Качен на: 24.06.2019
Разяснения
Размер на файла: 38.63 KB, Качен на: 04.12.2018
Размер на файла: 89.45 KB, Качен на: 10.12.2018
Размер на файла: 213.41 KB, Качен на: 10.12.2018
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 64.12 KB, Качен на: 14.01.2019
Размер на файла: 84.15 KB, Качен на: 14.01.2019
Размер на файла: 37.96 KB, Качен на: 22.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 25.03.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 320.82 KB, Качен на: 25.03.2019