Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-117
Дата на създаване: 18.12.2019
Наименование: Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0076

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 23.12.2019 г. под номер 2019/S 247-610860

Решение и обявление
Размер на файла: 164.15 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 442.26 KB, Качен на: 23.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 4.29 MB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 669.79 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 118.31 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 90.04 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 1.95 MB, Качен на: 23.12.2019