Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-107
Дата на създаване: 27.11.2018
Наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.12.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0071

Решение и обявление
Размер на файла: 186.74 KB, Качен на: 27.11.2018
Размер на файла: 465.33 KB, Качен на: 27.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.31 MB, Качен на: 27.11.2018
Размер на файла: 268.73 KB, Качен на: 27.11.2018
Размер на файла: 1.31 MB, Качен на: 27.11.2018
Размер на файла: 91.65 KB, Качен на: 27.11.2018
Размер на файла: 2.02 MB, Качен на: 27.11.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 778.77 KB, Качен на: 11.02.2019
Размер на файла: 2.03 MB, Качен на: 15.03.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 658.64 KB, Качен на: 15.03.2019