Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-110
Дата на създаване: 28.10.2019
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 1.83 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 3.27 MB, Качен на: 31.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.65 MB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 85.61 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 75.74 KB, Качен на: 31.10.2019
Размер на файла: 221.78 KB, Качен на: 31.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.09 MB, Качен на: 26.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.37 MB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 3.94 MB, Качен на: 27.12.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.19 MB, Качен на: 27.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.25 MB, Качен на: 26.02.2020