Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-055
Дата на създаване: 27.03.2020
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за постоянен мониторинг на компресорни станции за пропуски на газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.05.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2020-0041

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 01.04.2020 г. под номер: 2020/S 065-156124

Решение и обявление
Размер на файла: 165.01 KB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 369.86 KB, Качен на: 30.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 952.03 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 94.73 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 68.71 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 90.43 KB, Качен на: 01.04.2020
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 6.92 MB, Качен на: 26.05.2020
Размер на файла: 541.05 KB, Качен на: 04.06.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 196.93 KB, Качен на: 04.06.2020