Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-126
Дата на създаване: 06.01.2020
Наименование: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в сграден фонд на СЗЕР Ботевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.01.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Обяви и покани
Размер на файла: 426.62 KB, Качен на: 06.01.2020
Размер на файла: 426.31 KB, Качен на: 06.01.2020
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 06.01.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 72.96 KB, Качен на: 06.01.2020
Съобщения от Възложителя