Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-083
Дата на създаване: 11.06.2020
Наименование: Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2020 17:00
Статус: Частично прекратена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 193.65 KB, Качен на: 15.06.2020
Размер на файла: 416.8 KB, Качен на: 15.06.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 502.61 KB, Качен на: 16.06.2020
Размер на файла: 568.09 KB, Качен на: 16.06.2020
Размер на файла: 94.65 KB, Качен на: 16.06.2020
Размер на файла: 58.38 KB, Качен на: 16.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 204.52 KB, Качен на: 10.09.2020
Размер на файла: 5.45 MB, Качен на: 01.10.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 5.69 MB, Качен на: 01.10.2020
Размер на файла: 90.06 KB, Качен на: 29.10.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.67 MB, Качен на: 16.02.2021
Размер на файла: 92.36 KB, Качен на: 07.12.2021
Индикативни обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 16.02.2021
Размер на файла: 197.7 KB, Качен на: 10.06.2022