Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-055
Дата на създаване: 25.07.2019
Наименование: Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 196.18 KB, Качен на: 29.07.2019
Размер на файла: 465.35 KB, Качен на: 29.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 558.07 KB, Качен на: 30.07.2019
Размер на файла: 93.24 KB, Качен на: 30.07.2019
Размер на файла: 57.87 KB, Качен на: 30.07.2019
Размер на файла: 1.59 MB, Качен на: 30.07.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 04.11.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 6.74 MB, Качен на: 03.09.2019
Размер на файла: 1.82 MB, Качен на: 12.09.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 301.63 KB, Качен на: 12.09.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 2.14 MB, Качен на: 04.11.2019