Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-074
Дата на създаване: 19.07.2019
Наименование: Доставка на арестори
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.08.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.32 MB, Качен на: 19.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 67.03 KB, Качен на: 19.07.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 357.6 KB, Качен на: 23.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 560.52 KB, Качен на: 18.10.2019