Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-009
Дата на създаване: 07.02.2020
Наименование: Доставка на арестори
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.51 MB, Качен на: 07.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 66.92 KB, Качен на: 07.02.2020
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 330.94 KB, Качен на: 13.03.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 2.01 MB, Качен на: 04.05.2020