Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-100
Дата на създаване: 15.10.2019
Наименование: Доставка на автобус 22+1 места
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.11.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0059

Решение и обявление
Размер на файла: 173.63 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 321.34 KB, Качен на: 15.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.79 MB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 242.44 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 80.4 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 47.06 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 87.82 KB, Качен на: 15.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.07 MB, Качен на: 07.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 2.76 MB, Качен на: 25.11.2019
Размер на файла: 1.58 MB, Качен на: 13.12.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 438.28 KB, Качен на: 13.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 13.41 MB, Качен на: 07.02.2020