Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-017
Дата на създаване: 12.02.2020
Наименование: Доставка на автокран
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0007

Решение и обявление
Размер на файла: 155.85 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 12.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.3 MB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 85.95 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 46.97 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 163.19 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 140.4 KB, Качен на: 12.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.88 MB, Качен на: 28.04.2020