Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-056
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.04.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 194.54 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 249.92 KB, Качен на: 24.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 484.5 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 93.04 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 87.7 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 47.19 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 77.12 KB, Качен на: 24.03.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 629.9 KB, Качен на: 30.04.2020
Индикативни обявления
Размер на файла: 244.53 KB, Качен на: 21.05.2020