Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-005
Дата на създаване: 07.02.2020
Наименование: Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.02.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 194.07 KB, Качен на: 07.02.2020
Размер на файла: 249.97 KB, Качен на: 07.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 467.08 KB, Качен на: 07.02.2020
Размер на файла: 95.44 KB, Качен на: 07.02.2020
Размер на файла: 76.99 KB, Качен на: 07.02.2020
Размер на файла: 37.12 KB, Качен на: 07.02.2020
Размер на файла: 84.57 KB, Качен на: 07.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 4.43 MB, Качен на: 11.03.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 960.8 KB, Качен на: 11.03.2020
Индикативни обявления
Размер на файла: 257.95 KB, Качен на: 30.04.2020