Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-082
Дата на създаване: 20.08.2019
Наименование: Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
  01351-2019-0039
Решение и обявление
Размер на файла: 164.82 KB, Качен на: 20.08.2019
Размер на файла: 308.74 KB, Качен на: 20.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 933.04 KB, Качен на: 20.08.2019
Размер на файла: 104.89 KB, Качен на: 20.08.2019
Размер на файла: 73.83 KB, Качен на: 20.08.2019
Размер на файла: 46.89 KB, Качен на: 20.08.2019
Размер на файла: 87.67 KB, Качен на: 20.08.2019
Разяснения
Размер на файла: 44.36 KB, Качен на: 26.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 31.10.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 256.4 KB, Качен на: 31.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 731.99 KB, Качен на: 10.01.2020
Индикативни обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 10.01.2020
Размер на файла: 192.85 KB, Качен на: 17.02.2020