Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-016
Дата на създаване: 11.02.2020
Наименование: Доставка на автомобили с висока проходимост с товарен отсек (пикапи)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2020-0004

Решение и обявление
Размер на файла: 180.74 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 314.21 KB, Качен на: 12.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.7 MB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 229.06 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 173.55 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 87.7 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 47.78 KB, Качен на: 12.02.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 46.5 KB, Качен на: 08.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 213.07 KB, Качен на: 21.05.2020