Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-120
Дата на създаване: 31.01.2019
Наименование: Доставка на булдозер
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0009

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 31.01.2019
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 31.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 162.59 KB, Качен на: 31.01.2019
Размер на файла: 134.36 KB, Качен на: 31.01.2019
Размер на файла: 85.72 KB, Качен на: 31.01.2019
Размер на файла: 1.56 MB, Качен на: 31.01.2019
Размер на файла: 88.77 KB, Качен на: 31.01.2019
Разяснения
Размер на файла: 679.1 KB, Качен на: 11.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 332.08 KB, Качен на: 26.02.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 187.58 KB, Качен на: 03.04.2019