Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-018
Дата на създаване: 11.02.2020
Наименование: Доставка на булдозер
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 167.29 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 282.15 KB, Качен на: 12.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.48 MB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 181.35 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 126.43 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 86.09 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 46.79 KB, Качен на: 12.02.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 45.58 KB, Качен на: 29.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 320.23 KB, Качен на: 12.05.2020