Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-014
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Доставка на еталонно оборудване за проверка на средства за измерване
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0035

Решение и обявление
Размер на файла: 1.76 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 2.97 MB, Качен на: 24.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.53 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 497.7 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 71.17 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 46.35 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 86.39 KB, Качен на: 24.03.2020
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 18.53 MB, Качен на: 24.03.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 305.53 KB, Качен на: 04.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.21 MB, Качен на: 19.05.2020