Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-106
Дата на създаване: 08.10.2019
Наименование: Доставка на филтри
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0056

Решение и обявление
Размер на файла: 195.75 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 247.96 KB, Качен на: 08.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.73 MB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 155.11 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 351.52 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 42.59 KB, Качен на: 08.10.2019
Размер на файла: 86.32 KB, Качен на: 08.10.2019
Други решения и обявления
Разяснения
Размер на файла: 52.4 KB, Качен на: 21.10.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 338.58 KB, Качен на: 07.11.2019