Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-058
Дата на създаване: 22.07.2019
Наименование: Доставка на филтри за природен газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.08.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 482.76 KB, Качен на: 22.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 47.6 KB, Качен на: 22.07.2019
Разяснения
Размер на файла: 86.47 KB, Качен на: 23.07.2019
Размер на файла: 76.23 KB, Качен на: 30.07.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 201.2 KB, Качен на: 04.09.2019