Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-078
Дата на създаване: 08.11.2017
Наименование: Доставка на газова арматура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2017 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2017-0039

Решение и обявление
Размер на файла: 1.5 MB, Качен на: 10.11.2017
Размер на файла: 4 MB, Качен на: 10.11.2017
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.4 MB, Качен на: 10.11.2017
Размер на файла: 148.52 KB, Качен на: 10.11.2017
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 3.08 MB, Качен на: 26.01.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.7 MB, Качен на: 04.04.2018