Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-105
Дата на създаване: 05.11.2018
Наименование: Доставка на газова арматура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 17:00
Статус: Частично прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0067

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 05.11.2018
Размер на файла: 7.2 MB, Качен на: 05.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.93 MB, Качен на: 05.11.2018
Размер на файла: 88.54 KB, Качен на: 05.11.2018
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 05.11.2018
Размер на файла: 127 KB, Качен на: 05.11.2018
Размер на файла: 87.61 KB, Качен на: 05.11.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 737.89 KB, Качен на: 04.12.2018
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 07.01.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 56.22 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 69.71 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 53.23 KB, Качен на: 26.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.01 MB, Качен на: 19.03.2019
Индикативни обявления
Размер на файла: 272.36 KB, Качен на: 25.01.2019
Размер на файла: 336.79 KB, Качен на: 15.03.2019
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 19.03.2019
Размер на файла: 195.62 KB, Качен на: 24.06.2019