Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-094
Дата на създаване: 01.10.2019
Наименование: Доставка на газова арматура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

 

01351-2019-0051
Решение и обявление
Размер на файла: 194.46 KB, Качен на: 01.10.2019
Размер на файла: 284.56 KB, Качен на: 01.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 416.75 KB, Качен на: 01.10.2019
Размер на файла: 826.62 KB, Качен на: 01.10.2019
Размер на файла: 75.41 KB, Качен на: 01.10.2019
Размер на файла: 46.73 KB, Качен на: 01.10.2019
Размер на файла: 91.42 KB, Качен на: 08.10.2019
Други решения и обявления
Разяснения
Размер на файла: 74.06 KB, Качен на: 08.10.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 234.18 KB, Качен на: 15.11.2019