Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-060
Дата на създаване: 27.03.2020
Наименование: Доставка на газова арматура
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0042

 

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 01.04.2020 г. под номер: 2020/S 065-156123

Решение и обявление
Размер на файла: 194.47 KB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 278.82 KB, Качен на: 30.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 381.04 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 691.53 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 76.13 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 87.72 KB, Качен на: 01.04.2020
Размер на файла: 47.78 KB, Качен на: 01.04.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 58.17 KB, Качен на: 10.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 3.52 MB, Качен на: 11.05.2020
Размер на файла: 857.78 KB, Качен на: 19.06.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 263.35 KB, Качен на: 19.06.2020
Размер на файла: 80.59 KB, Качен на: 19.06.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 695.42 KB, Качен на: 19.08.2020
Размер на файла: 695.34 KB, Качен на: 27.11.2020
Индикативни обявления
Размер на файла: 1.51 MB, Качен на: 19.08.2020
Размер на файла: 1.45 MB, Качен на: 27.11.2020
Размер на файла: 195.74 KB, Качен на: 27.11.2020
Размер на файла: 198.85 KB, Качен на: 20.01.2021