Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-068
Дата на създаване: 26.06.2019
Наименование: Доставка на газьол и дизелово гориво
Статус: Приключена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0024

Решение и обявление
Размер на файла: 149.11 KB, Качен на: 26.06.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 12.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 396.29 KB, Качен на: 12.08.2019