Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-056
Дата на създаване: 13.06.2019
Наименование: Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15
Статус: Приключена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0023

Решение и обявление
Размер на файла: 148.93 KB, Качен на: 13.06.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 05.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 408.86 KB, Качен на: 05.08.2019