Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-062
Дата на създаване: 13.03.2018
Наименование: Доставка на хидрофобни въздушни филтърни елементи за газови турбини тип ТНМ 1304/11
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Документация за участие и образци
1867_Техническа спецификация съдържание
Техническа спецификация
Размер на файла: 147.42 KB, Качен на: 13.03.2018
7312_Методика за оценка на офертите съдържание
Методика за оценка на офертите
Размер на файла: 92.8 KB, Качен на: 13.03.2018
2513_Документация за участие в процедурата съдържание
Документация за участие в процедурата
Размер на файла: 893.45 KB, Качен на: 13.03.2018
4770_Образци съдържание
Образци за участие в процедурата
Размер на файла: 244.32 KB, Качен на: 13.03.2018
2847_еЕЕДОП съдържание
Образец на еЕЕДОП
Размер на файла: 91.25 KB, Качен на: 13.03.2018
Размер на файла: 147.35 KB, Качен на: 21.03.2018
Размер на файла: 82.5 KB, Качен на: 21.03.2018
Размер на файла: 133.53 KB, Качен на: 21.03.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 90.5 KB, Качен на: 20.04.2018
Размер на файла: 3.94 MB, Качен на: 15.06.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 653.01 KB, Качен на: 15.06.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 622.19 KB, Качен на: 22.08.2018