Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-114
Дата на създаване: 18.01.2019
Наименование: Доставка на компютърна техника
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0005

Решение и обявление
Размер на файла: 145 KB, Качен на: 18.01.2019
Размер на файла: 281.49 KB, Качен на: 18.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 694.79 KB, Качен на: 18.01.2019
Размер на файла: 165.05 KB, Качен на: 18.01.2019
Размер на файла: 63.09 KB, Качен на: 18.01.2019
Размер на файла: 87.56 KB, Качен на: 18.01.2019
Размер на файла: 117.69 KB, Качен на: 18.01.2019
Разяснения
Размер на файла: 648.78 KB, Качен на: 01.02.2019