Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-140
Дата на създаване: 20.12.2019
Наименование: Доставка на компютърна техника
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0079

Решение и обявление
Размер на файла: 173.36 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 217.3 KB, Качен на: 23.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 790.27 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 302.63 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 65.34 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 88.46 KB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 75.19 KB, Качен на: 23.12.2019
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 42.71 KB, Качен на: 06.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.3 MB, Качен на: 26.03.2020