Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-102
Дата на създаване: 02.02.2018
Наименование: Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0002

Решение и обявление
Размер на файла: 2.9 MB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 02.02.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 131.32 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 68.44 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 744.54 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 148.71 KB, Качен на: 02.02.2018
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 821.2 KB, Качен на: 09.03.2018
Размер на файла: 5.47 MB, Качен на: 16.03.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.54 MB, Качен на: 16.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 9.57 MB, Качен на: 23.05.2018