Референтен номер: 170-102
Дата на създаване: 02.02.2018
Наименование: Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0002

Решение и обявление
Размер на файла: 2.9 MB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 02.02.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 131.32 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 68.44 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 744.54 KB, Качен на: 02.02.2018
Размер на файла: 148.71 KB, Качен на: 02.02.2018