Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-128
Дата на създаване: 01.11.2019
Наименование: Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 01.11.2019
Размер на файла: 7.16 MB, Качен на: 01.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 01.11.2019
Размер на файла: 88.28 KB, Качен на: 01.11.2019
Размер на файла: 46.29 KB, Качен на: 01.11.2019
Размер на файла: 274.71 KB, Качен на: 01.11.2019
Размер на файла: 131.83 KB, Качен на: 01.11.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.09 MB, Качен на: 11.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.91 MB, Качен на: 27.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 874.19 KB, Качен на: 11.02.2020
Размер на файла: 4.42 MB, Качен на: 11.02.2020
Размер на файла: 5.14 MB, Качен на: 11.02.2020
Размер на файла: 10 MB, Качен на: 11.02.2020