Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-036
Дата на създаване: 12.07.2019
Наименование: Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за котел
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0029

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 12.07.2019
Размер на файла: 7.17 MB, Качен на: 12.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 188.32 KB, Качен на: 12.07.2019
Размер на файла: 146.91 KB, Качен на: 12.07.2019
Размер на файла: 75.73 KB, Качен на: 12.07.2019
Размер на файла: 1.58 MB, Качен на: 12.07.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 1.06 MB, Качен на: 12.07.2019
Други решения и обявления
Разяснения
Размер на файла: 40.28 KB, Качен на: 19.07.2019
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 22.07.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 783.79 KB, Качен на: 01.08.2019