Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-093
Дата на създаване: 12.09.2019
Наименование: Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за котел
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2019 17:00
Статус: Частично прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Поръчката е разпределена в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ

Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за котел

Решение и обявление
Размер на файла: 164.15 KB, Качен на: 12.09.2019
Размер на файла: 348.49 KB, Качен на: 12.09.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.9 MB, Качен на: 12.09.2019
Размер на файла: 197.17 KB, Качен на: 12.09.2019
Размер на файла: 140.11 KB, Качен на: 12.09.2019
Размер на файла: 76.44 KB, Качен на: 12.09.2019
Разяснения
Размер на файла: 180.75 KB, Качен на: 20.09.2019
Размер на файла: 51.17 KB, Качен на: 30.09.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 848.03 KB, Качен на: 30.10.2019
Размер на файла: 2.25 MB, Качен на: 26.11.2019
Решение за класиране/прекратяване
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 700.14 KB, Качен на: 26.03.2020