Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-039
Дата на създаване: 10.07.2019
Наименование: Доставка на люкове за пускова и приемни камери
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 194.43 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 246.71 KB, Качен на: 10.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 419.35 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 88.99 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 63.22 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 86.45 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 46.15 KB, Качен на: 10.07.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 960.09 KB, Качен на: 10.07.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 134.13 KB, Качен на: 08.08.2019
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 27.09.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 372.53 KB, Качен на: 27.09.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 796.95 KB, Качен на: 05.12.2019
Индикативни обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 05.12.2019