Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-021
Дата на създаване: 19.02.2020
Наименование: Доставка на люкове за пускова и приемни камери
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 195.14 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 246.75 KB, Качен на: 19.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 375.97 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 117.15 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 71.03 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 86.38 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 46.75 KB, Качен на: 19.02.2020