Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-103
Дата на създаване: 07.11.2018
Наименование: Доставка на манометри
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2018 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 506.63 KB, Качен на: 07.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 81.72 KB, Качен на: 07.11.2018
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 355.79 KB, Качен на: 20.12.2018