Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-023
Дата на създаване: 27.02.2019
Наименование: Доставка на манометри
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0015

Обяви и покани
Размер на файла: 185.52 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 231.31 KB, Качен на: 27.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 293.47 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 103.1 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 86.96 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 87.51 KB, Качен на: 27.02.2019