Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-087
Дата на създаване: 30.08.2019
Наименование: Доставка на манометри
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.09.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0044

Решение и обявление
Размер на файла: 175.12 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 267.37 KB, Качен на: 30.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 136.92 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 42.29 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 316.29 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 86.12 KB, Качен на: 30.08.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 2.09 MB, Качен на: 30.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 213.63 KB, Качен на: 26.02.2020