Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-003
Дата на създаване: 23.01.2019
Наименование: Доставка на минерална и изворна вода
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.02.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.19 MB, Качен на: 23.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 78.4 KB, Качен на: 23.01.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 333.55 KB, Качен на: 27.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 731.52 KB, Качен на: 18.04.2019