Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-008
Дата на създаване: 06.02.2020
Наименование: Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.02.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.3 MB, Качен на: 06.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 62.36 KB, Качен на: 06.02.2020