Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-119
Дата на създаване: 14.01.2019
Наименование: Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 530.6 KB, Качен на: 14.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 87.04 KB, Качен на: 14.01.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 627.46 KB, Качен на: 25.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 695.54 KB, Качен на: 22.07.2019