Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-092
Дата на създаване: 31.10.2018
Наименование: Доставка на мотокар за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 769.93 KB, Качен на: 31.10.2018
Размер на файла: 105.04 KB, Качен на: 31.10.2018
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 560.18 KB, Качен на: 03.12.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 938.28 KB, Качен на: 11.01.2019