Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-091
Дата на създаване: 07.01.2019
Наименование: Доставка на мулчер машина
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.01.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 162.14 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 277.01 KB, Качен на: 07.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.67 MB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 166.81 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 127.16 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 86.09 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 91.45 KB, Качен на: 07.01.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 414.5 KB, Качен на: 28.02.2019