Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-025
Дата на създаване: 19.02.2020
Наименование: Доставка на обезопасителни балони
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0013

Решение и обявление
Размер на файла: 167.7 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 275.98 KB, Качен на: 19.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 455.17 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 73.23 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 74.23 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 86.13 KB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 45.97 KB, Качен на: 19.02.2020