Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-014
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Доставка на оборудване за подобряване на функционалността на Blade центъра и сигурността на данните във виртуална среда
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0019

Решение и обявление
Размер на файла: 194.75 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 251.05 KB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 152.03 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 87.93 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 141.64 KB, Качен на: 28.02.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 09.07.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 362.8 KB, Качен на: 28.03.2019
Размер на файла: 392.34 KB, Качен на: 23.05.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 159.31 KB, Качен на: 23.05.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.34 MB, Качен на: 09.07.2019