Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-063
Дата на създаване: 09.09.2019
Наименование: Доставка на оборудване за създаване на лаборатория за киберсигурност и център за съхранение и резервиране на данни
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 176.87 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 272.84 KB, Качен на: 09.09.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 71.89 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 542.46 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 579.29 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 87.28 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 85.73 KB, Качен на: 09.09.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 263.78 KB, Качен на: 06.02.2020
Размер на файла: 764.34 KB, Качен на: 24.02.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 241.64 KB, Качен на: 24.02.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 12.82 MB, Качен на: 14.04.2020
Размер на файла: 108.16 KB, Качен на: 21.05.2020
Индикативни обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 14.04.2020
Размер на файла: 217.19 KB, Качен на: 21.05.2020
Размер на файла: 203.33 KB, Качен на: 19.06.2020