Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-057
Дата на създаване: 11.07.2019
Наименование: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс - апарати и копирни машини
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0028

Решение и обявление
Размер на файла: 196.46 KB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 371.14 KB, Качен на: 11.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.3 MB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 91.42 KB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 52.4 KB, Качен на: 11.07.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 06.12.2019
Разяснения
Размер на файла: 46.64 KB, Качен на: 18.07.2019
Размер на файла: 82.12 KB, Качен на: 22.07.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 387.11 KB, Качен на: 08.08.2019
Размер на файла: 991.8 KB, Качен на: 10.10.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 275.88 KB, Качен на: 10.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 7.21 MB, Качен на: 06.12.2019