Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-057
Дата на създаване: 11.07.2019
Наименование: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс - апарати и копирни машини
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0028

Решение и обявление
Размер на файла: 196.46 KB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 371.14 KB, Качен на: 11.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.3 MB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 91.42 KB, Качен на: 11.07.2019
Размер на файла: 52.4 KB, Качен на: 11.07.2019