Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-035
Дата на създаване: 11.06.2019
Наименование: Доставка на преносими анализатори на точка на роса по вода
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.06.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 5.2 MB, Качен на: 11.06.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 66.76 KB, Качен на: 11.06.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.7 MB, Качен на: 13.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.22 MB, Качен на: 17.10.2019