Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-035
Дата на създаване: 11.06.2019
Наименование: Доставка на преносими анализатори на точка на роса по вода
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 5.2 MB, Качен на: 11.06.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 66.76 KB, Качен на: 11.06.2019