Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-109
Дата на създаване: 20.12.2018
Наименование: Доставка на разходомери
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0074

Решение и обявление
Размер на файла: 1.23 MB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 3.21 MB, Качен на: 20.12.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 160.31 KB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 94.34 KB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 1.66 MB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 184.14 KB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 88.77 KB, Качен на: 20.12.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 2.16 MB, Качен на: 05.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 718.31 KB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 2.21 MB, Качен на: 06.03.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 8.58 MB, Качен на: 12.04.2019
Размер на файла: 8.61 MB, Качен на: 12.04.2019